ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС У РЕТРОСПЕКЦІЇ (аспект народної педагогіки)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-139-145

Ключові слова:

фізичне здоров’я, народна педагогіка, етнопедагогіка, емпіричний досвід, особис-тість, всебічний розвиток

Анотація

У статті проаналізовано аспект народної педагогіки (етнопедагогіки) в контексті національного (українського) педагогічного дискурсу.

Відзначено, що людство протягом тисячоліть нагромадило великий досвід виховання і навчання поколінь, зокрема й у сфері фізичного здоров’я.

У роботі зауважено на міжнаціональному аспекті явища етнопедагогіки, майже синонімічних до неї понять народної педагогіки, родинної педагогіки тощо, окреслено еволюцію емпіричного набуття досвіду народної педагогіки крізь століття (щодо фізичного здоров’я), фіксацію його в українській усній словесності й писаних книжних пам’ятках.

Найдетальніше проаналізовано різножанрові національні фольклорні джерела.

Окремим штрихом зауважено на християнізованих поняттях душі і тіла в контексті з фізичним здоров’ям, на ролі культивованих протягом століть народних ігор, воєнізованих вишколів, на певних типологічних паралелях у педагогіці європейських країн.

Біографія автора

  • Роман ПОЛІЩУК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    доктор філософії, старший викладач катедри теорії та методики фізичної культури

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС У РЕТРОСПЕКЦІЇ (аспект народної педагогіки). (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 139-145. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-139-145