РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-65-81

Ключові слова:

діагностувальна компетентність; фахівець фізичної підготовки і спорту; майбутній офіцер; експеримент; рівні; сформованість

Анотація

У статті схарактеризовано результати статистичного опрацювання даних формувального етапу педагогічного експерименту, наведено емпіричні відомості щодо рівнів (низький, достатній, середній, високий) сформованості діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту за її компонентами – ціннісно-мотиваційним, когнітивним, методичним, індивідуально-психічним та суб’єктним.

Діагностування майбутніх офіцерів здійснювалося з використанням розробленого діагностувального інструментарію, а саме: анкетування, тестування, квазіпрофесійних теоретичних завдань, погоджених з групою експертів.

Отримані результати дозволили дійти висновку про суттєве зростання сформованості діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту на всіх курсах, а також зменшення показників низького рівня її сформованості на старших курсах.

Аналіз та узагальнення результатів «до» та «після» проведення формувального етапу педагогічного експерименту встановив статистичні відмінності показників та рівнів сформованості діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту.

Результати формувального педагогічного експерименту підтверджують висунуту гіпотезу про позитивну динаміку рівнів сформованості діагностувальної компетентності у майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту шляхом забезпечення впровадження в освітній процес педагогічних умов «Формування діагностувальної компетентності майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту в процесі професійної підготовки». У зв’язку з цим, наукова гіпотеза H0 спростовується, а H1 підтверджується.

Біографія автора

  • Олена ДУБРОВСЬКА, Національний університет оборони України

    адʼюнктка

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 65-81. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-65-81