МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-51-57

Ключові слова:

міждисциплінарний підхід; міждисциплінарні зв’язки; компетенція; інтегративний підхід; понятійно-термінологічний апарат; професійна підготовка

Анотація

У статті розглядаються проблеми впровадження та використання міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Зауважено, що реалізація цього підходу обумовлена сучасним станом у сфері вищої професійної освіти і навчання, у тому числі процесом модернізації, який наразі перейшов від етапу проектування та затвердження нормативних вимог до етапу практичної реалізації компетентнісного підходу через розробку освітніх програм. Зазначено, що недостатність глибини міждисциплінарної інтеграції призводила до недостатнього засвоєння студентами низки тем.

Використання міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців розглядається як частина процесу формування їх професійної компетентності шляхом реалізації зв’язків із дисциплінами гуманітарної, соціально-економічної та природно-наукової підготовки. Зі спрямованістю на ефективне навчання розглянуті міждисциплінарні зв’язки, погодженість навчальних програм, детерміновані дидактичними цілями та змістом.

З’ясовано, що при компетентнісному підході міждисциплінарні зв’язки дозволяють переносити знання, вміння та навички із одної сфери науки і професійної діяльності до інших. Доведено, що саме міждисциплінарний підхід спрямований на зв’язок дисциплін, коли згладжуються протиріччя в опануванні ідей, методів і прийомів дослідження між науками та відбувається комплексне використання у професійній діяльності теорії і практики, отриманих на основі вивчених дисциплін.

Розглянуті як суттєві переваги, так і проблеми, що виникають при використанні міждисциплінарного підходу.

Біографії авторів

  • Ірина УСАТОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    кандидатка педагогічних наук, старша викладачка катедри спортивних ігор

  • Тетяна КОРОЛЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    старша викладачка катедри спортивних ігор

  • Артем ВЕДМЕДЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    кандидат педагогічних наук, доцент катедри теорії і методики фізичного виховання

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 51-57. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-51-57