ВПЛИВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-42-50

Ключові слова:

дуальна освіта; освітній продукт; ринок праці; економетричний аналіз; кваліфікаційний розрив; виробнича практика; цифрова освіта; інноваційна економіка; локальний бізнес; продуктивність праці; окупність інвестицій; людський капітал

Анотація

Порушено і розкрито важливу водночас маловивчену в освітніх і педагогічних науках проблему, щодо впливу вищої освіти на економічну динаміку.

Досліджено основні процеси в рамках вищої освіти, які повинні забезпечити інноваційність її природи, і як результат якість освіти.

Проаналізовано як впливає система вищої освіти за допомогою показника працевлаштування випускників на продуктивність праці в економіці.

Показано, що розвиток економіки знань, зростання ваги сектора освітніх послуг, вимагають якісних змін у концептуальних засадах професійної підготовки фахівців нової формації.

Зазначено роль цифрової освіти, яка формує інноваційність та підприємливість у здобувачів вищої освіти компетентностей, які максимально затребувані стейкхолдерами.

Зроблено соціально-економічний аналіз діяльності університетів США та Європи.

Доведено необхідність у розробці навчальних програм партнерства зі стейкхолдерами, спілкування з локальним бізнесом.

Досліджено, що розвиток системи вищої освіти України залежить від рівня співпраці університетів з роботодавцями

Біографія автора

  • Тимофій ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    доктор педагогічних наук, професор, професор катедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ВПЛИВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 42-50. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-42-50