РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-36-41

Ключові слова:

вища освіта; здобувач вищої освіти; інформація; критичне мислення; властивості критичного мислення

Анотація

У XXI ст. інформація почала набувати нових функцій: від вдосконалення техніки і технологій, запровадження штучного інтелекту до критичного мислення людей. У цьому контексті важливо у людини розвивати критичне мислення – здатність до ухвалення ретельно обміркованих та незалежних рішень.

Проаналізовано сутність та роль критичного мислення у професійній підготовці здобувачів вищої освіти. Наведено прізвища науковців, які у своїх працях досліджували сутність, особливості та властивості критичного мислення людини.

Акцентовано увагу та сутність критичного мислення як процесу, за допомогою якого розум людини опрацьовує інформацію з метою осягнення, продукування ідей або розв’язання проблеми.

Схарактеризовано основні властивості критичного мислення особистості: усвідомленість, самостійність, рефлексивність, самоаналіз, цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість, самоорганізованість.

Біографії авторів

  • Олександр ГАЛУС, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

    доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор катедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

  • Людмила РОМАНИШИНА, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

    докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка катедри педагогіки

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 36-41. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-36-41