НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-199-207

Ключові слова:

патріотичне виховання; національно-патріотичне виховання; медичні заклади вищої освіти; майбутні фахівці зі сфери охорони здоров’я; форми і методи національно-патріотичного виховання

Анотація

У складних умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну надзвичайно актуальною постає проблема виховання у студентської молоді патріотичних почуттів, любові до рідного краю та його захисту, поваги до видатних вітчизняних історичних діячів, активної громадянської позиції, усвідомлення здобувачами освіти свого конституційного обов’язку на засадах загальнолюдських і національних духовних цінностей. Система вищої освіти, члени науково-педагогічних колективів закладів вищої освіти повинні ефективно розв’язувати складні завдання національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців, незалежно від спеціальності та освітнього ступеня.

Мета статті полягає в розкритті психолого-педагогічних аспектів національно-патріотичного виховання майбутніх медичних працівників з урахуванням сучасних викликів життя.

Методи. Під час дослідження було використано теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел, групування та узагальнення зібраного практичного матеріалу, порівняння.

Результати. Було з’ясовано, що деякі вчені (І. Дудка, В. Підгурська) до складників патріотичного виховання зараховують когнітивний, етноідентифікаційний, емоційно-мотиваційний та практичний, а до компонентів національно-патріотичного виховання належать громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне і духовно-моральне виховання (С. Грищенко, О. Ілішова, Д. Єфімов, Н. Макогончук). Національно-патріотичне виховання студентської молоді ґрунтується на загальнопедагогічних (гуманізм, дитиноцентризм, культуровідповідність, природовідповідність, врахування вікових та індивідуальних особливостей) та специфічних, притаманних цьому напрямку виховання (національної спрямованості, самоактивності й саморегуляції, полікультурності, соціальної відповідності, історичної і соціальної пам’яті, міжпоколінної наступності).

Було встановлено, що основними методами національно-патріотичного виховання студентів є переконання, стимулювання, особистий приклад, самопідготовка. Національно-патріотичне виховання студентської молоді у закладах вищої медичної освіти здійснюється на загальних засадах Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Таке виховання проводиться насамперед через лекційно-практичні заняття з освітніх компонентів, пов’язаних з вивченням історії України, правознавства, медичного права, педагогіки та психології, а також інформаційно-просвітницькі виховні години від керівництвом кураторів академічних груп, систему гурткової роботи, залучення здобувачів освіти до роботи в органах студентського самоврядування.

На прикладі діяльності Черкаської медичної академії у статті схарактеризовано типові форми роботи з національно-патріотичного виховання здобувачів освіти, зокрема екскурсії до краєзнавчого музею, музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами АТО, учасниками бойових дій, походи місцями бойової слави, пошукова робота національно-патріотичного спрямування, участь у загальноміських заходах, приурочених вшануванню пам’яті полеглих воїнів, розповіді про видатних педагогів-медиків, провідних лікарів рідного краю, ігрові квести, інформаційні хвилинки, відео-квізи, відеолекторії, діяльність гуртків «Закон», «Медична феміда», «Правовий захист», благодійні акції на підтримку ЗСУ тощо.

Висновки. Отже, проаналізувавши теоретичні засади національно-патріотичного виховання студентської молоді та безпосередню діяльність педагогів Черкаської медичної академії з цієї проблеми, ми переконалися в надзвичайній актуальності проведення виховних заходів, спрямованих на формування гармонійної особистості майбутніх медичних фахівців, розвиток у них високої національної самосвідомості, готовності до виконання конституційного та громадянського обов’язку із захисту національних інтересів й територіальної цілісності Української держави.

Подальшого дослідження потребує питання вивчення потенціалу спеціальних освітніх компонентів з національно-патріотичного виховання студентської молоді. 

Біографії авторів

  • Тетяна СИТНИК, Черкаська медична академія

    докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка катедри гуманітарних дисциплін

  • Олена ПЄТУХОВА, Черкаська медична академія

    викладачка катедри гуманітарних дисциплін

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 199-207. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-199-207