ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОЄКТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-150-156

Ключові слова:

професійний стандарт вчителя; методична робота; проєктувальна компетентність вчителя

Анотація

Статтю присвячено визначенню поняття «проєктувальна компетентність вчителя, аспекти її формування та розвитку».

Проаналізовано структуру методичної роботи закладу загальної середньої освіти. Схарактеризовано зміст проєктувальної компетентності як складової професійного стандарту вчителя, зокрема класифікацію компонентів за напрямками: теоретичні аспекти (мотиваційно-цільовий, конструктивний, когнітивний), методичні аспекти (рефлексивно-особистісний, контрольно-регулювальний, оцінювально-резуль-тативний), прикладні (організаційний, комунікативний, операційний).

Проведено опитування серед вчителів закладів загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади і за його результатами акцентовано увагу на актуальності розвитку проєктувальної компетентності вчителя.

Розкрито теоретичні аспекти управління розвитком проєктувальної компетентності учителів у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти і представлено модель формування проєктувальної компетентності вчителя.

Біографія автора

  • Наталія ЛОГІНОВА, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

    здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОЄКТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 150-156. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-150-156