ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО УКРАЇНИ (1991–2000 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-127-133

Ключові слова:

технологія вивчення іноземних мов; процес навчання іноземним мовам; заклад вищої освіти; етапи мовленнєвої діяльності

Анотація

У статті досліджено історико-педагогічні аспекти розвитку технологій вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах України з 1991 по 2000 рр. На основі вивчення наукової літератури, документів, аналізу педагогічної практики визначено і охарактеризовано основні процеси становлення і розвитку технологій викладання іноземних мов у вищій школі України цього періоду.

Виокремлено та проаналізовано основні теоретичні підходи до організації процесу вивчення іноземних мов у ЗВО України у досліджуваний період: структурно-функціональний, діяльнісний, комунікативний, проблемний, технологічний, особистісно-орієнтований.

Розкрито сутність і зміст поняття «технологія вивчення іноземних мов» як послідовне, раціональне втілення у практику заздалегідь спроектованого комплексу взаємодіючих принципів засобів, методів й прийомів організації спрограмованого навчально-виховного процесу.

Доведено, що технології навчання іноземним мовам удосконалювалися на протязі всього досліджуваного періоду новими науковими підходами, ідеями та практичним досвідом.

Показано, що концептуальні ідеї оновлення процесу вивчення іноземних мов, які були розроблені у 1991–2000 роках, стали основою функціонування і розвитку сучасної системи вивчення іноземних мов у вищій школі України.

Біографія автора

  • Ганна КАРЛОВСЬКА, Черкаський державний технологічний університет

    викладачка катедри іноземних мов та міжнародної комунікаці,

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО УКРАЇНИ (1991–2000 рр.). (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 127-133. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-127-133