ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ

Автор(и)

  • Алла МЕЛЬНИК Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-0598-9084

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-101-107

Ключові слова:

імплементація; магістри; дослідницька компетентність; інтеграція; європейський дослідницький простір; транснаціональна освіта

Анотація

Проаналізовано досвід співпраці між українськими та європейськими закладами вищої освіти у вимірі розвитку дослідницької компетентності магістрантів.

Розглянуто шляхи та можливості імплементації ефективного європейського досвіду у формуванні дослідницької компетентності студентів магістратури українських університетів.

Обґрунтовано необхідність європейської інтеграції України у науково-дослідній сфері та викладено нормативно-правові засади євроінтеграційних процесів. Розкрито сутність, основні риси, завдання та принципи формування Європейського дослідницького простору.

Зясовано, що інтеграція України у світовий освітній і науковий простір та процеси глобалізації, приєднання до Болонського процесу докорінно змінили філософію вітчизняної освіти та концепцію її розвитку.

Акцентовано увагу на тому, що вивчення міжнародного досвіду є надзвичайно важливим для України, оскільки відсутність чіткої національної стратегії інтернаціоналізації освіти призводить до низького обсягу експорту освітніх послуг, незадовільних темпів розвитку міжнародних освітніх програм і, відповідно, ускладнює ефективну інтеграцію вітчизняної освіти до загальноєвропейського та світового освітнього простору.

Біографія автора

  • Алла МЕЛЬНИК, Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла Коцюбинського

    аспірантка катедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 101-107. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-101-107