ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗПТО В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-95-101

Ключові слова:

робочі місця; дослідження; безпека праці; аналіз; здобувачі; фахівці

Анотація

У статті розглянуто педагогічні умови формування дослідницьких умінь у майбутніх викладачів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) з фокусом на дисципліни безпекового циклу. Висвітлено значущість доступу здобувачів до сучасних інструментів, програмного забезпечення та технологій для збору, обробки та аналізу даних.

Встановлено, ключові уміння для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно викладати та впроваджувати інновації у системі професійної освіти. Визначено педагогічні умови формування дослідницьких умінь, зокрема акцентовано увагу на «практичній спрямованості», «проведенні досліджень та практичних вправ», «використанні сучасних технологій», «мультимедійні матеріали», «співпраця з практикуючими фахівцями», «подальші дослідницькі можливості», «оцінка та звітність».

Рекомендовано створювати умови для самостійного вибору здобувачами тем досліджень, формулювання гіпотез, а також збирання та аналіз даних. Наголошено на можливості вивчення статистичних даних про нещасні випадки на робочих місцях, аналізі цих даних для визначення тенденцій та факторів ризику, а також розробки рекомендацій для запобігання подібним ситуаціям.

Зноблено висновки, що вказані педагогічні умови є необхідними для формування дослідницьких умінь у майбутніх викладачів ЗПТО, особливо у контексті дисциплін безпекового циклу. Вони сприяють не лише розвитку технічних навичок, але і стимулюють інтерес до наукових досліджень у сфері безпеки праці, підготовці кваліфікованих фахівців та ефективній інтеграції інновацій у систему професійної освіти.

Біографія автора

  • Андрій ЛИТВИН, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

    кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри теорії та методики професійної підготовки

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗПТО В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 95-101. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-95-101