ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПАРАДИГМ ЯК ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-5-13

Ключові слова:

освітні парадигми; методологічні підходи; організація підготовки фахівців; міждисциплінарний підхід; мільтидисциплінарний підхід; трансдисциплінарний підхід; метадисциплінарний підхід

Анотація

Проаналізовано феномен різноманіття методологічних підходів до організації підготовки фахівців у системі професійної освіти.

Позначено, що підготовка фахівців у різні історичні періоди засновувалася на різних методологічних підвалинах, серед яких перевага зазвичай віддавалася засвоєнню знань, але в останні десятиліття спостерігається зміна ціннісних орієнтирів освітньої діяльності.

Вмотивовано, що серед начасних методологічних підвалин виокремлюються міждисциплінарний, мільтидисциплінарний, трансдисциплінарний та метадисциплінарний підходи, які слугують основою освітніх парадигм у системах підготовки фахівців різних спеціальностей.

Схарактеризовано особливості організації освітнього процесу в системі професійної освіти на різній парадигмальній основі відповідно до компетентнісних вимог професійних стандартів і соціальних очікувань якості професійної освіти.

Позиціоновано цінність феномена парадигмальної множинності у перспективності його застосування в навчальному процесі закладів вищої освіти для забезпечення реального зв’язку із розвитком науки та професійними вимогами.

Біографії авторів

  • Євген Лодатко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    доктор педагогічних наук, професор, професор катедри педагогічної освіти, освітнього і соціокультурного менеджменту

  • Наталія ЛІБА, Мукачівський державний університет

    докторка економічних наук, професорка, професорка катедри обліку і оподаткування та маркетингу

  • Станіслава ПАСЄКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    докторка економічних наук, професорка, завідувачка катедри туризму і готельно-ресторанної справи

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПАРАДИГМ ЯК ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 5-13. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-5-13