КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ І ВЧИТЕЛІВ-МОВНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-24-35

Ключові слова:

комунікативно-когнітивна компетентність; комунікативно-когнітивна діяльність; мовні й ментальні здатності і властивості студентів; готовність до майбутньої професійної діяльності; знання; навички і вміння

Анотація

Метою статті є висвітлення особливостей формування комунікативно-когнітивної компетентності студентів філологічного профілю із позиції комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови.

Означена компетентність визначається як розвинена на ґрунті знань, навичок і вмінь інтегративна здатність індивіда до здійснення ефективної когнітивно-комунікативної діяльності, що виявляється в ході розв’язання проблемних завдань мовними й когнітивними засобами в різних умовах особистісної, соціокультурної та професійної взаємодії. Така комплексна індивідуально-своєрідна здатність створює готовність до майбутньої фахової діяльності й самоактуалізації на ґрунті розвинених знаннєвого простору, картини світу, множинного інтелекту, критичного мислення, здатності до концептуального моделювання інформації, мовної та когнітивної властивостей.

Висвітлюються також чинники, вагомі для формування комунікативно-когнітивної компетентності (спадковість і середовище), підкреслюється роль креативних проявів (детермінованих інтелектом, наявними знаннями, стилем мислення, індивідуальними рисами, мотивацією та довкіллям), характеризуються здатності людини, сприятливі для набуття досліджуваної компетентності (синтетичні, аналітичні, практичні, комунікативні, когнітивні, регуляторні), з’ясовується значення різних емоційних станів, які мають вплив на комунікативний і когнітивний розвиток індивіда.

Особлива увага приділяється ролі афективного фільтру, котрий може регулювати обсяг вхідної інформації та, відповідно, впливати на швидкість і якість її опрацювання й засвоєння.

Розкриваються конституенти комунікативно-когнітивної компетентності (професійна, соціально-психологічна, загальнокультурна, комунікативна, когнітивна) та потрактовується їхня кореляція у процесі оволодіння іноземною мовою.

Біографії авторів

  • Олена ВОВК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    докторка педагогічних наук, професорка, професорка катедри англійської філології та методики навчання англійської мови

  • Лариса ПАШІС, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

    кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка катедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ І ВЧИТЕЛІВ-МОВНИКІВ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 24-35. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-24-35