ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-162-169

Ключові слова:

Веб-квест; іншомовна підготовка; інтернет-ресурси; веб-технології; інформаційні технології; презентація; пізнавальна діяльність

Анотація

У статті розглядається можливість використання методу Веб-квест як моделі проектно-орієнтованої професійної іншомовної підготовки. Досліджується та аналізується ефективність та можливість використання технології Веб-квест.

Мета дослідження – проаналізувати можливості використання інтернет-ресурсів у професійній іншомовній підготовці, зокрема, методики WebQuest як моделі проектного навчання іноземної мови.

Методи. У процесі роботи ми використовували такі методи дослідження: системно-структурний аналіз літератури, узагальнення наукової літератури з питань використання методики WebQuest у навчальному процесі, а саме навчанні іноземної мови; теоретичний аналіз, а також аналіз чинної практики.

Оригінальність. Наукова новизна дослідницького підходу зумовлена авторською проблематикою використання у навчальному процесі інформаційно-комунікаційної технології WebQuest з метою розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції у студентів закладів вищої освіти.

Результати. Пропонується можлива тематика та види Веб-квестів. Розроблено типи завдань для Веб-квестів та їх використання в іншомовній підготовці. Увагу зосереджено на перевагах методу Веб-квест у навчанні іноземних мов. Розглянута структура та компоненти Веб-квест-презентації. Розкрито переваги використання технології Веб-квест на заняттях. Аргументовано доведена необхідність приділяти багато уваги роботі з сучасними електронними ресурсами фахівцями у галузі викладання іноземних мов. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми і методи навчання, новий підхід до процесу навчання.

Висновки. Основною метою навчання іноземних мов є формування і розвиток комунікативної культури, навчання практичному оволодінню іноземними мовами. Завдання викладачів – створити для кожного студента умови для практичного оволодіння мовою, підібрати такі методи, які б дозволили кожному проявити свою активність і творчість. Проаналізовано технології, які допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід до навчання, забезпечують індивідуалізоване та диференційоване навчання з урахуванням інтересів, підготовки та здібностей студентів. Встановлено, що використання технології Веб-квест є комплексним і має на меті розвивати аналітичні навички та творче мислення. Викладач повинен мати високий рівень предметної, методичної та інформаційно-комунікаційної компетентності. В освітньому середовищі досить популярними стали Веб-квести та веб-сайти, які покликані максимально інтегрувати інтернет-технології у викладання предметів на різних освітніх рівнях.

Біографія автора

  • Олена МОЖАРОВСЬКА, Вінницький національний аграрний університет

    кандидатка педагогічних наук, старша викладачка

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 162-169. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-162-169