МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Автор(и)

  • Інна ЗЕЛЕНА Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0003-2840-8465

DOI:

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-107-115

Ключові слова:

міжкультурна комунікація; міжкультурна комунікативна компетентність; професійна підготовка; майбутні учителі англійської мови і літератури

Анотація

Визначено, що «Міжкультурна комунікація» є однією з провідних дисциплін практичної підготовки вчителя англійської мови та літератури, що спрямована на формування у майбутніх учителів англійської мови і літератури навичок продуктивного спілкування в невідомому культурному оточенні, дотримання толерантного ставлення до інших культур та їх представників; опанування моделей вербальної та невербальної комунікації з метою вільного оперування засвоєним матеріалом у професійній діяльності.

Вмотивовано, що мета курсу «Міжкультурна комунікація» полягає в підготовці здобувачів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації, формуванні мотивації щодо використання набутих знань у професійній діяльності.

Обґрунтовано, що «Міжкультурна комунікація» є базовою освітньою компонентою професійної підготовки здобувача.

Визначено, що для вивчення навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» здобувачі мають опанувати знання з навчальної дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)», «Інтонація англійськомовного дискурсу», «Теорія мовної комунікації». Робоча навчальна програма розрахована на здобувачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))».

Зазначено, що програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованої Європейською кредитно-трансферною системою (EСTS).

Біографія автора

  • Інна ЗЕЛЕНА, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

    кандидатка педагогічних наук, доцентка,
    доцентка катедри германської філології та методики викладання іноземних мов

Завантаження

Опубліковано

10.04.2024

Як цитувати

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ». (2024). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія_«Педагогічні науки», 1, 107-115. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-1-107-115